Website Search

Avoraco

wallpaper-storesIran

Wallpaper and wallcoverings in Iran.

گروه مهندسی آروا با نام تجاری آرکس، از سال 1381 فعالیت خود را در زمینه پخش و فروش کاغذ دیواری و طراحی و اجرای پروژه های دکوراسیون داخلی مسکونی و تجاری آغاز کرد. آرکس در حال حاضر با در اختیار داشتن نمایندگی های معتبر، کاغذ دیواری و سایر محصولات دکوراس

Tag:

close

wallpaper wallcovrings Iran کاغذ دیواری